Deltagervillkor

1. Temat för fototävlingen ”Toffifee” är sett från en amatör- och hobbyfotografs perspektiv. Det slutliga valet av de vinnande bilderna kommer att beslutas av en jury. CEWE Nordic ApS (härefter CEWE) och Storck utdelar värdefulla vinster. Vinnarbilderna kommer att presenteras på tävlingssidan och CEWEs hemsida. Alla vinnare får besked via e-mail.

2. Varje deltagare kan ladda upp, upp till 10 digitala bilder, som deltagarna själva har tagit. Bilderna samt korta beskrivningar av dem kan administreras via personliga konton. Bilderna ska vara minst 640 x 480 pixlar stora med en maximal filstorlek på 10 MB när de laddas upp. Accepterade filformat är: PNG, JPEG och TIFF. Det får endast vara en bild per fil. Bilderna får inte vara i form av kollage och de får inte ha ramar, grafik eller texter. Namnet på fotografen och copyright-bemärkningar får inte heller vara tryckta på bilden.

3. Det är inte tillåtet att skicka in andras bilder – bilden ska vara tagen av personen som deltar i tävlingen. Vid deltagande bekräftar du, att du är upphovsman till de uppladdade bilderna och därmed har obegränsad rätt att använda bilderna. Dessutom bekräftar du att tredje part har rätt till att använda de uppladdade bilderna, att alla identifierbara personer har accepterat de ovannämnda rättningslinjerna, och att intellektuella egendomsrättigheter inte överträds av tredje part.

4. Vid deltagande i fototävlingen ger du CEWE och relaterade CEWE-verksamheter definitiv rätt till att använda de uppladdade bilderna till PR-arbete i förbindelse med tävlingen. CEWE har rätt till att offentliggöra, kopiera, distribuera eller på andra sätt använda bilderna med det syftet att göra reklam för och presentera tävlingen.

  • Rättigheterna omfattar användning av de uppladdade bilderna till:

  • a) Presentationer på utställningar

    b) Offentliggörande på internet och sociala medier

    c) Användning i andra sammanhang, härunder publicerande i pressmeddelanden av tredje part.

    d) Promotion och positionering av CEWE

Kommersiell användning utöver detta kräver en särskild tillåtelse av deltagaren.

5. Deltagaren accepterar att hens namn kan användas som upphovsman, om CEWE anser det för nödvändigt.

6. Deltagaren ska själv inhämta skriftlig tillåtelse för offentliggörande av de personer som är porträtterade på bilderna. CEWE tar inte på sig ansvaret för detta.

7. Uppladdade bilder med anstötligt innehåll vill utan vidare raderas.

8. Varken avgifter eller betalning kommer att utbetalas för utgivning av foton, som en del av villkoren för offentliggörandet.

9. Foton kan tas ut ur tävlingen genom att deltagaren raderar de relevanta fotona via sitt personliga deltagarkonto. Detta kan göras när som helst innan tävlingen avslutas.

10. Genom att ladda upp foton accepterar deltagaren villkoren för deltagandet i tävlingen.

Partner
  • Toffifee logo
global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description