Vilkår og betingelser

1. Temaet for fotokonkurransen ”Toffifee”, er sett fra en amatør- og hobbyfotografs perspektiv. En jury vil foreta den endelige utvelgelsen av vinneren. CEWE Nordic ApS (heretter CEWE) og Storck utdeler verdifulle premier. Vinnerbildene vil bli presentert på konkurransesiden og CEWEs hjemmeside. Alle vinnerne får beskjed via e-mail.

2. Opp til 10 digitale bilder som deltakeren selv har tatt, kan lastes opp. Bildene, samt korte beskrivelser, vil kunne administreres gjennom ens personlige konto. Ved opplastning skal bildene være minst 640 x 480 pixels store med en maksimal filstørrelse på 10 MB. Filformater som kan brukes er: PNG, JPEG og TIFF. Det må være et bilde pr. fil. Bildene må ikke være i form av collager og de må ikke ha rammer, grafikk- eller tekstelementer. Herunder må heller ikke navnet på fotografen og copyright-bemerkninger være påtrykt bildet.

3. Det er ikke tillatt å sende inn andre sine bilder – bildet skal være tatt av den personen som deltar i konkurransen. Ved deltakelse bekrefter du, at du er innehaver/eier til de bilder som er lastet opp og dermed har ubegrenset rett til bruk av bildene. Dessuten bekrefter du, at de opplastede bilder er fri for tredjemanns rettigheter, spesielt at alle identifiserbare personer er i overensstemmelse med de nevnte retningslinjer. Og at intellektuelle eiendomsrettigheter av tredjemann ikke er blitt tilsidesatt.

4. Ved deltagelse i fotokonkurransen gir du CEWE og relaterte CEWE-virksomheter definitiv rett til å benytte opplastede bilder til PR-arbeide i forbindelse med konkurransen. CEWE har rett til å offentliggjøre, kopiere, distribuere eller på annen måte bruke bildene med det formål å lage reklame for og presentere konkurransen.

Rettighetene omfatter bruk av de opplastede bildene til:

  • a) Presentasjoner på utstillinger

  • b) Offentliggjørelse på internett og i sosiale nettverk;

  • c) Opptagelse i andre verker, herunder publikasjoner fra tredjemann via pressemeldinger

  • d) Selvpromotering og possisjonering av CEWE

I tilfelle av et kommersiell bruk, vil det kreves en særlig aksept fra deltakeren som går ut over dette.

5. Deltakeren aksepterer at han/hennes navn kan opptre som opphavsmann, hvis CEWE finner dette nødvendig.

6. Deltakeren må selv hente skriftlige tillatelser for offentliggjøring av de personer som er portrettert på bildene.

7. Opplastede bilder med støtende innhold vil umiddelbart bli slettet.

8. Som en del av betingelsene for offentliggjøring vil hverken gebyrer eller betaling bli utbetalt for utgivelse av bilder.

9. Bilder kan trekkes ut av fotokonkurransen ved at deltakeren sletter de eventuelle bildene gjennom sin personlige deltaker-konto. Dette kan gjøres til enhver tid før konkurransens slutt.

10. Ved å opplaste bilder aksepterer deltakeren vilkår og betingelser for deltakelse i konkurransen.

Partner
  • Toffifee logo
global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description