Villkor

1. Temat för fototävlingen är ”Morgon och kväll” ur amatör- och hobbyfotografers synvinkel. Det slutliga urvalet av vinnarna kommer att avgöras av en jury. CEWE Nordic ApS (hädanefter CEWE) utdelar värdefulla priser. Vinnarbilderna kommer att presenteras på tävlingssidan eller på CEWE:s hemsida. Alla vinnare kommer att få besked via e-mail.

2. Upp till 10 digitala bilder, som deltagarna själva har tagit, kan laddas upp i de 2 kategorierna: - "Morgon” og "Kväll".
Bilderna, samt kort beskrivning, kan administreras via personliga konton. Vid uppladdning ska bilderna vara minst 640 x 480 pixlar eller en maximal filstorlek på 10 MB. Tillåtna filformat är: Png, Jpeg och Tiff.

3. Det är inte tillåtet att skicka in andras bilder – bilden ska vara tagen av den person, som deltar i fototävlingen. Vid deltagande ska du bekräfta att du är författare till de uppladdade bilderna, och at du därmed har oinskränkt rättighet att använda bilderna. Dessutom bekräftar du att de uppladdade bilderna är fria från tredje parts rättigheter, och att intellektuella egendomsrättigheter av tredje part inte har blivit tillsidosatt.

4. Vid deltagande i fototävlingen ger du CEWE och relaterade CEWE-versamheter permanent rättighet att använda de uppladdade bilderna till PR-arbete i samband med tävlingen. CEWE har rätt att publicera, kopiera, distribuera eller på annat sätt använda bilderna i syfte att marknadsföra och presentera tävlingen.

Rättigheterna innefattar användning av uppladdade bilder till:
a) Presentationer av utställningar
b) Publicering på Internet och sociala nätverk
c) Upptagning i andra verk, bland annat publikationer från tredje part via pressmeddelanden
d) Egen profilering och positionering av CEWE

Eventuell ytterliggare komersionell användning utöver det angivna kan komma att genomföras i samförstånd med deltagaren.

5. Deltagaren accepterar att hans namn kan nämnas som författare (upphovsman) om CEWE anser det nödvändigt.

6. Deltagaren ska själv få skriftlig tillåtelse för publicering från de personer som är på dina bilder – CEWE tar inte ansvar för detta.

7. Uppladdade bilder med stötande innehåll kommer automatiskt att raderas.

8. Varken avgifter och betalning kommer att betalas för publicering av bilder som en del av villkoren för offentliggörande.

9. Foton kan dras ur fototävlingen genom att deltagaren när som helst kan ta bort de aktuella bilderna via sitt personliga deltagarkonto.

10. Genom att ladda upp foton accepterar deltagaren de allmänna villkoren för deltagandet i fototävlingen.

global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description