Vilkår og betingelser

1. Temaet for fotokonkurransen er ”Morgen og kveld” sett fra en amatør- og hobby-fotografs perspektiv. Vinnerene vil bli funnet av en jury. CEWE Nordic ApS (herefter CEWE) utdeler verdifulle premier. Vinnerbildene vil bli presentert på konkurransesiden eller CEWEs hjemmeside. Alle vinnerene får beskjed via e-post.

2. Opp til 10 digitale bilder, som deltagerene selv har tatt, kan uploades i de 2 kategorier: - "Morgen” og "Kveld".
Bildene, samt korte beskrivelser, kan administreres fra personlige konto. Ved upload skal bildene være minst 640 x 480 pixel store, og de skal maks ha en filstørrelse på 10 MB. Filformater som kan brukes er: Png, Jpeg og Tiff.

3. Det er ikke tillatt å sende inn andre sine bilder – bildet skal være tatt av den personen som deltar i konkurransen. Ved deltagelse bekrefter du, at du er innehaver/eier til de bilder som er uploadet og dermed har rett til bruk av bildene. Dessuten bekrefter du, at de uploadet bilder er fri for tredjemanns rettigheter, spesielt at alle identifiserbare personer er i overensstemmelse med de nevnte rettningslinjer. Og at inntellektuelle eiendomsrettigheter av tredjemann ikke er bltt tilsidesatt.

4. Ved deltagelse i fotokonkurransen gir du CEWE og relaterte CEWE-virksomheter definitiv rett til å benytte uploadede bilder til PR-arbeide i forbindelse med konkurransen. CEWE har rett til å offentliggjøre, kopiere, distribuere eller på annen måte bruke bildene med det formål å lage reklame for og presentere konkurransen.

Rettigheterne omfatter bruk av de uploadede bildene til:
a) Presentasjoner på utstillinger
b) Offentliggjørelse på internett og i sosiale nettverk
c) Opptagelse i andre verker, herunder publikasjoner fra tredjemann via pressemeldinger
d) Selvpromovering og possisjonering av CEWE

Eventuell yterlig kommersiel bruk ut over de nevnte vil kun bli gjennomført etter avtale med deltageren.

5. Deltageren aksepterer, at hans navn kan nevnes som forfatter (opphavsmann), hvis CEWE finder det nødvendig.

6. Deltageren skal selv innhente skriftlig tillatelse til offentliggjørelse fra de personer som er på sine bilder – CEWE påtar seg ikke ansvar herfor.

7. Uploadede bilder med støtelig innhold vil uten videre bli slettet.

8. Hverken gebyrer og betaling vil bli utbetalt for utgivelse av foto som en del av betingelser for offentliggjørelsen.

9. Foto kan trekkes ut av fotokonkurransen ved at deltageren til enhver tid kan slette de relevante foto gjennom sin personlige deltager-konto.

10. Ved å uploade foto aksepterer deltageren vilkår og betingelser for deltagelse i konkurransen.

global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description