Betingelser for deltagelse 2021

1.            CEWE Stiftung & Co. KGaA med hovedsæde i Oldenburg, Tyskland, i det følgende kaldet CEWE, arrangerer fotokonkurrencen "CEWE Photo Award 2021 – Our world is beautiful". Temaet for konkurrencen er at vise verdens skønhed ud fra den fotografiske interesse. Den endelige udvælgelse af vindermotivet foretages af en jury. CEWE forærer 1.000 store præmier væk. Vinderfotografierne bliver præsenteret på websiden under "Vindere", og alle præmiemodtagere bliver underrettet skriftligt via e-mail og/eller post.

 

2.            Inden for rammerne af hovedkonkurrencen finder tematiske specialkonkurrencer af kortere varighed sted. Disse specialkonkurrencer arrangeres i forskellige lande (regionalt) og evt. med samarbejdspartnere. Betingelserne for deltagelse i hovedkonkurrencen gælder overordnet for alle specialkonkurrencer. Afvigende betingelser fremgår af de relevante sider på konkurrenceplatformen.
 

3.            Fysiske personer, der er fyldt 18 år, er berettiget til at deltage. Deltagelsen er ikke begrænset til arrangørens kunder og afhænger ikke af køb af en vare eller en serviceydelse. Hvis en deltager har begrænset handleevne, kræves der samtykke fra dennes retlige repræsentant. Alle, der har medvirket til udvikling og implementering af fotokonkurrencen, samt ansatte hos CEWE og deres pårørende er udelukket fra at deltage. Desuden forbeholder arrangøren sig ret til efter eget skøn at udelukke personer fra at deltage i konkurrencen, hvis der foreligger legitime grunde, f.eks.

  1. overtrædelse af disse betingelser for deltagelse
  2. ukorrekt opførsel

3.3  manipulationer, der har til hensigt at forbedre chancerne for at vinde eller opnå lignende fordele samt

3.4  forkerte eller vildledende oplysninger i forbindelse med registreringen eller indsendelse af fotos.

4.            Frem til den 31. maj 2021 kan der uploades op til 100 fotos, som deltageren selv har taget og har ubegrænsede ophavs- og brugerrettigheder til, såfremt motiverne ikke strider mod de retlige bestemmelser i oprindelseslandet, de retlige bestemmelser i EU eller de fotograferede personers personlige rettigheder, inden for de ti kategorier "landskaber", "mennesker", "natur", "sport", "arkitektur og teknik", "food", "rejse og kultur", "dyr", "hobby og fritid" samt "luftfotos". Det er kun muligt at deltage online via konkurrencens websider. Indsendelser pr. brev eller på andre måder kan ikke tages i betragtning.

 

5.            Alle deltagere kan administrere sine uploadede billeder samt oplysninger og beskrivelser for disse billeder via den personlige brugerkonto. Til upload skal billederne have en størrelse på mindst 1.080 x 1.080 pixel ved en filstørrelse på maksimalt 22 megabyte (MB). Kun JPEG-filformatet er tilladt. Derudover skal der foreligge en version af hvert uploadet billede i originalstørrelse, som arrangøren om nødvendigt kan anmode deltageren om til offentliggørelse på udstillinger eller i trykte medier i forbindelse med nedenstående markedsføringsaktiviteter.
 

6.            Arrangøren af konkurrencen forbeholder sig retten til at slette billeder, som afviger i betydelig grad fra de tematiske forskrifter. Der gives ikke meddelelse om sletning af billeder. Desuden forbeholder arrangøren sig til enhver tid og uden varsel retten til at foretage ændringer af eller tilføjelser til det indhold, der allerede er defineret, også hvis det har indflydelse på betingelserne for deltagelse i konkurrencen.

7. Med sin deltagelse i konkurrencen giver deltageren CEWE og de virksomheder, der er forbundet med CEWE, en uigenkaldelig simpel, tidsmæssigt ubegrænset og geografisk ubegrænset brugsret til at anvende de(t) uploadede billede(r) til deres PR-arbejde. Dette finder udelukkende sted i sammenhæng med denne konkurrence eller fremtidige konkurrencer – og i den følgende kommunikation, som deltageren er involveret i. Dette omfatter muligheden for offentliggørelse, mangfoldiggørelse, gengivelse og udbredelse med det formål at reklamere for og præsentere CEWE i sammenhæng med fotokonkurrencer.

Denne tilladelse gælder brugen af de indsendte billeder til alle mediekanaler, printede og digitale, samt udstillinger

  1. præsentation på udstillinger,
  2. auktion over de udstillede billeder til et godt formål,

7.3  offentliggørelse på internettet og sociale netværk (evt.              inklusive tilpasning til formatet for særlige kanaler, f.eks. Facebook, Instagram eller Snapchat),

7.4  brug i andre publikationer, også offentliggørelse via tredjemand i pressedækninger samt

7.5  visning af ydelserne fra CEWE-fotokonkurrencer.

7.6  Til CEWE Photo Award offentliggøres en CEWE FOTOBOG, der kan tages betaling for - dog ikke højere end produktionsomkostningerne. Denne CEWE FOTOBOG kan blive delt med tredjepart for at promovere CEWE Photo Award.

Der kræves en særlig accept fra deltageren i tilfælde af en kommerciel anvendelse, der går ud over dette.

  1. Med sin deltagelse bekræfter deltageren, at han eller hun er ophavsmand til de uploadede billeder og dermed råder uindskrænket over brugsretten til billederne. Deltageren bekræfter endvidere, at tredjemand ikke har rettigheder over de fotos, han eller hun har uploadet, og især at samtlige genkendelige afbillede personer er indforstået med de nævnte anvendelser, og at tredjemands ejendomsret ikke krænkes af disse anvendelser. Deltageren fritager CEWE for eventuelle krav fra tredjemand.

 

9.            I forbindelse med arrangørens offentliggørelse af de indsendte billeder nævnes deltageren som ophavsmand med fuldt navn.
 

10.         Deltageren skal sikre, at de overførte billedfilers indhold ikke overtræder gældende forbud, især angående forskrifterne om udbredelse af børnepornografi. Indsendte billeder, der viser lovovertrædelser, forherligelse af vold, pornografi, racisme eller andre anstødende emner som motiv, og som forsøger at manipulere konkurrencen, fjernes af arrangøren. Der gives ikke meddelelse om sletning af billeder.
 

11.         Der udbetales intet for offentliggørelse af billeder inden for betingelserne for offentliggørelse. De varepræmier, som arrangøren udlover på siden "Præmier", og/eller gavekort udbetales ikke i kontanter og kan ikke byttes. Det er heller ikke muligt at overdrage præmierne til tredjemand. Deltageren giver afkald på at manipulere uploadede fotos med designelementer som rammer, vandmærker eller vignetter. CEWE forbeholder sig ret til at udelukke og slette således manipulerede fotos fra deltagelsen i CEWE Photo Award. Deltageren informeres ikke særligt om dette.
 

12.         Det er til enhver tid muligt for en deltager at trække billeder ud af konkurrencen ved at slette de pågældende billeder via den personlige brugerkonto. Fotos, der efter bedømmelsen vises på siden "Vindere" er undtaget.
 

13.         Når deltageren uploader billeder, erklærer han eller hun sig indforstået med konkurrencebetingelserne.

 

14.         Det er udelukket at gå rettens vej. Tysk ret finder anvendelse, men ikke FN's købelov (CISG). Værneting er Oldenburg (Oldbg.).

 

15.         Sikkerhedsklausul: Hvis en bestemmelse i disse betingelser for deltagelse er eller bliver helt eller delvist ugyldig, berøres gyldigheden af disse betingelser for deltagelse i øvrigt ikke. I stedet for den ugyldige bestemmelse gælder den lovmæssigt tilladte regel, der ligger tættest på det, der udtrykkes i den ugyldige bestemmelse, hvad angår dennes mening og formål. Tilsvarende gælder i tilfælde af en manglende regel i disse betingelser for deltagelse.

global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description