Deltagerbetingelser

Temaet for konkurrencen er at vise verdens skønhed ud fra en fotografisk interesse. Den endelige udvælgelse af vindermotivet foretages af en jury.

Vinderfotografierne bliver præsenteret på websiden "Vindere", og alle præmiemodtagere bliver underrettet skriftligt via e-mail og/eller post.

Frem til den 30. juni 2017 kan der uploades op til 25 digitalfotos, som indsenderen selv har taget og har uindskrænkede ophavs- og brugerrettigheder til, såfremt motiverne ikke strider mod de retlige bestemmelser i oprindelseslandet, de retlige bestemmelser i EU eller de fotograferede personers personlige rettigheder, inden for de seks kategorier "sport", "mennesker", "landskaber", "arkitektur", "trafik og infrastruktur" og "natur". Det er gratis at deltage i fotokonkurrencen.

Det er kun muligt at deltage online via konkurrencens websider. Indsendelser pr. brev eller på andre måder modtages ikke.

Bortset fra placeringerne 1 til 6 anvendes kategorierne kun til tematisk sortering og kontrol af de indsendte fotos i forbindelse med bedømmelsen. Vinderbilledernes fordeling mellem kategorierne er således tilfældig for placeringerne 7 til 1.000.

Alle deltagere kan administrere sine uploadede fotos samt angivelser og beskrivelser for disse fotos via den personlige brugerkonto. Til upload skal billederne have en størrelse på mindst 1.920 x 1.080 pixel ved en filstørrelse på maksimalt 22 megabyte (MB). Kun JPEG-filformatet er tilladt. Derudover skal deltageren gemme en version af hvert uploadet billede i originalstørrelse, som arrangøren kan anmode deltageren om til eventuel offentliggørelse på udstillinger eller i trykte medier i forbindelse med nedenstående markedsføringsaktiviteter.

Arrangøren af konkurrencen forbeholder sig retten til at slette billeder, som afviger i betydelig grad fra de tematiske forskrifter. Der gives ikke meddelelse om sletning af billeder. Desuden forbeholder arrangøren sig til enhver tid og uden varsel retten til at foretage ændringer af eller tilføjelser til det indhold, der allerede er defineret, også hvis det har indflydelse på betingelserne for deltagelse i konkurrencen.

Med sin deltagelse i konkurrencen giver deltageren CEWE og de virksomheder, der er forbundet med CEWE, en uigenkaldelig simpel ubegrænset brugsret til at anvende de(t) uploadede foto(s) til deres PR-arbejde i forbindelse med konkurrencen. Dette omfatter muligheden for offentliggørelse, mangfoldiggørelse, gengivelse og udbredelse. Dette finder udelukkende sted i sammenhæng med konkurrencen og i den følgende kommunikation, som deltageren er involveret i. Denne tilladelse inkluderer brugen af de indsendte fotos til præsentation på udstillinger, offentliggørelse på internettet og sociale medier, optagelse i andre publikationer, også offentliggørelse af tredjemand i pressedækning, præsentation af ydelser fra CEWE.

Der kræves en særlig accept fra deltageren i tilfælde af en kommerciel anvendelse, der går ud over dette.

Med sin deltagelse bekræfter deltageren, at han eller hun er ophavsmand til de uploadede billeder og dermed råder uindskrænket over brugsretten til billederne. Deltageren bekræfter endvidere, at tredjemand ikke har rettigheder over de fotos, han eller hun har uploadet, og især at samtlige genkendelige afbillede personer er indforstået med de nævnte anvendelser, og at tredjemands ejendomsret ikke krænkes af disse anvendelser. Deltageren fritager CEWE for eventuelle krav fra tredjemand. Ansatte hos CEWE og andre personer, der har medvirket til udvikling og implementering af fotokonkurrencen er udelukket fra at deltage.

Deltageren er indforstået med, at vedkommendes navn nævnes som ophavsperson.

Deltageren skal sikre, at de overførte billedfilers indhold ikke overtræder gældende forbud, især angående forskrifterne om udbredelse af børnepornografi. Der udbetales ingen honorarer og vederlag for offentliggørelse af fotos inden for betingelserne for offentliggørelse.

Det er til enhver tid muligt for en deltager at trække billeder ud af konkurrencen ved at slette de pågældende billeder via den personlige brugerkonto. Fotos, der efter bedømmelsen vises på siden "Vindere" er undtaget.

Når deltageren uploader billeder, erklærer han eller hun sig indforstået med konkurrencebetingelserne. Det er udelukket at gå rettens vej.

Ansvarsfraskrivelse for brug af CEWE Photo Contest-appen til iOS: Det bekendtgøres hermed, at Apple Inc. ikke medvirker til at gennemføre eller sponsorere denne konkurrence. Præmierne i konkurrencen indeholder ingen produkter fra Apple Inc. Derudover er Apple Inc. på ingen måde ansvarlig for denne app og brugen heraf.

Billedhenvisning til teaser/titelbillede på startsiden, fra øverst til højre til nederst til højre: © Gábor Máté Pusztai, vinder i kategorien "Sport" (Our world is beautiful 2014/15), © Agnieszka Gulczyńska, vinder i kategorien "Mennesker" (Our world is beautiful 2014/15), © Adam Kováč, vinder i kategorien "Landskaber" (Our world is beautiful 2014/15), © Devid Camerlynck, vinder i kategorien "Arkitektur" (Our world is beautiful 2014/15), © Thomas Pedersen, vinder i kategorien "Trafik og infrastruktur" (Our world is beautiful 2014/15), © Murat Ertem, vinder i kategorien "Natur" (Our world is beautiful 2014/15).

global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description