Databeskyttelse

Vi, CEWE Stiftung & Co. KGaA (CEWE i det følgende) er glade for dit besøg på vores hjemmeside og din interesse for at deltage i vores CEWE-fotokonkurrence.

I vores databeskyttelseserklæring vil vi gerne oplyse dig om, hvilke informationer vi hos CEWE registrerer under dit besøg på vores hjemmeside og ved din deltagelse i fotokonkurrencen, og hvordan vi bruger disse.

1. Registrering af ikke-personrelaterede data

Når du besøger CEWE's hjemmeside (altså ikke via en registrering) samles der automatisk generelle informationer. De anvendte webservere gemmer som standard:

  • navnet på din internetserviceudbyder
  • hjemmesiden, som du besøger os fra
  • hjemmesiderne, som du besøger hos os
  • din IP-adresse.

Disse informationer er ikke personrelaterede data. Det er altså ikke muligt at forbinde de registrerede data med en bestemt person. Disse informationer analyseres anonymt. De bruges udelukkende til statistiske formål, såvel som til forbedring af popularitet, indhold og funktionaliteter på vores hjemmeside. Hvis der videregives data til eksterne serviceudbydere, har vi sikret ved hjælp af tekniske og organisatoriske tiltag, at forskrifterne for databeskyttelsen overholdes.

2. Indsamling, bearbejdning og overdragelse af personrelaterede data

Personrelaterede data indsamles kun af os i det omfang og til det formål, hvor du selv stiller dem til rådighed for os, når du f.eks registrerer dig til fotokonkurrencen, udfylder formularer eller sender e-mails, bestiller produkter eller ydelser, sender forespørgsler eller bestiller materiale. Hvis der sker en anvendelse af disse personrelaterede data med henblik på reklame eller markedsanalyse, er det kun efter, at du udtrykkeligt har givet dit samtykke. En overdragelse af dine personrelaterede data til tredjemand sker ikke uden dit for så vidt krævede samtykke. Overdragelse af personrelaterede data til statslige institutioner og myndigheder, der har ret til at modtage disse, sker kun i forbindelse med de relevante love, eller hvis vi bliver forpligtet til det på grund af en retlig beslutning.

Du kan til enhver tid ophæve dit samtykke med virkning for fremtiden.

Ophævelsen sendes med post til CEWE Stiftung & Co. KGaA, Meerweg 30-32, 26133 Oldenburg, Tyskland eller via e-mail til info@cewe.de.

3. Lagring af data (data retention)

Personrelaterede data, som du har givet os til et af de formål, der er angivet under 2, opbevares iht. de gældende lovmæssige opbevaringsfrister i deres gældende, aktuelle form, hvorpå de slettes

4. Google Analytics

Vi gør opmærksom på, at denne hjemmeside bruger Google Analytics, et værktøj til webanalyse Google Inc. ("Google"). Google Analytics anvender de såkaldte "cookies". Det er tekstfiler, der gemmes på din computer og gør det muligt for os at analysere brugen af hjemmesiden. De informationer, der indsamles via cookies om brugen af denne hjemmeside (inklusiv din IP-adresse), overføres til en server hos Google i USA, hvor de gemmes. Google bruger disse oplysninger til at analysere din brug af hjemmesiden, til at udfærdige rapporter over aktiviteterne på hjemmesiden til ejeren af hjemmesiden og til at levere andre ydelser til ejeren med hensyn til brugen af hjemmesiden og internettet. Google overdrager eventuelt også disse informationer til tredjemand, hvis det er lovmæssigt foreskrevet, eller hvis tredjemand bearbejder disse data på anmodning fra Google. Google sammenkører under ingen omstændigheder din IP-adresse med andre data fra Google. Du kan undgå cookies ved at sørge for de relevante indstillinger af din browser-software. Du skal dog være opmærksom på, at du i så fald ikke kan bruge samtlige funktioner på denne hjemmeside fuldt ud.

Ved at bruge denne hjemmeside erklærer du dig indforstået med, at Google bearbejder de data, der er indsamlet fra dig på den tidligere beskrevne måde og til det tidligere nævnte formål.

5. Facebook

På vores hjemmeside er der ligeledes programmer (plug-ins) fra det sociale netværk Facebook. Disse bruges udelukkende af Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook). Disse plug-ins er markeret på vores hjemmeside med Facebook-logoet eller tilføjelsen "like". Hvis du fra vores hjemmeside besøger en hjemmeside, der har en lignende plug-in, laver din browser en direkte forbindelse med Facebooks servere, hvorved indholdet i dette plug-in atter videregives til din browser og integreres af denne i den viste hjemmeside. Hermed gives den oplysning, at du har besøgt vores hjemmeside, videre til Facebook. Hvis du under dit besøg på vores hjemmeside er logget ind på din personlige brugerkonto hos Facebook, kan Facebook forbinde besøget på hjemmesiden med denne konto. Ved hjælp af interaktion med plug-ins,f.eks. ved at klikke på "like"-knappen eller ved at skrive en kommentar videregives disse informationer direkte til Facebook, hvor de gemmes. Hvis du vil forhindre en sådan dataformidling, skal du inden dit besøg på vores hjemmeside logge ud af din Facebook-konto.

Formål og omfang af fremgår af Facebooks dataindsamling såvel som deres videre bearbejdning og anvendelse af dine data samt dine pågældende rettigheder og indstillingsmuligheder til beskyttelse af din privatsfære fremgår af Facebooks oplysninger om databeskyttelse (http://de-de.facebook.com/privacy/explanation.php).

6. Cookies

Ud over den ovenfor beskrevne anvendelse af cookies via Google Analytics bruger vi for tiden ingen andre cookies. Vi forbeholder os dog ret til at anvende cookies på bestemte områder af hjemmesiden, hvis vi mener, det er påkrævet for en anvendelse eller en ydelse, som vi tilbyder.

7. Sikkerhed

CEWE anvender aktuelle tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte de data, du har oplyst, mod tilfældig eller forsætlig manipulation, tab, ødelæggelse eller adgang fra uvedkommende personer. I tilfælde af indsamling og bearbejdning af personlige data overføres informationer i kodet form for at forebygge misbrug af dataene af tredjemand. Vores sikkerhedsforanstaltninger revideres fortløbende iht. den teknologiske udvikling.

8. Tilgangsret

Du har til enhver tid ret til at forlange oplysninger om de data, der er gemt vedr. din person, inklusiv oprindelse og modtager af dine data, såvel som formålet med databearbejdningen. Her er det nok med en skriftlig forespørgsel eller en e-mail til e-mailadressen, der er nævnt under 2. eller til den ansvarlige for databeskyttelse (se adresse og e-mailadresse nedenfor).

9. Opdatering

Hvis vi indfører nye produkter eller tjenester, ændrer internetprocedure, eller hvis internet- og it-sikkerhedsteknologien videreudvikles, opdateres denne "databeskyttelseserklæring". Vi forbeholder os derfor til enhver tid retten til - også uden varsel - at ændre erklæringen efter behov, at supplere den eller fjerne dele derfra. Vi offentliggør ændringen på dette sted. Derfor bør du besøge denne hjemmeside regelmæssigt for at læse om den aktuelle status for databeskyttelseserklæringen.

10. Spørgsmål vedr. databeskyttelse

Hvis du har yderligere spørgsmål til vores oplysninger om databeskyttelse og vedr. bearbejdning af dine personlige data, kan du altid henvende dig direkte til os eller vores ansvarlige for databeskyttelse.

Kontakt:

CEWE Stiftung & Co. KGaA
Meerweg 30-32
26133 Oldenburg
Tlf.: +49 (0) 441 404-0
Fax: +49 (0) 441 404-421
E-Mail: info@cewe.de
Internet: www.cewe.de

global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description