Netikette

Kære konkurrenter!

Vi vil gerne sikre en behagelig kommunikation mellem alle deltagere. Vi beder jer derfor om at holde en høflig omgangstone i vores community. Husk, at der på den anden side af skærmen sidder mennesker, som du også i det virkelig liv ville behandle ordentligt.

Regler for netikette:

Skriv tydeligt:
Når du offentliggør et bidrag, skal du huske på, at det læses af mennesker fra hele Europa. Undgå regionale dialekter, og skriv i klare, hele sætninger. Skriv om muligt, så alle kan forstå dig.
Vær venlig:
Venlighed kræver kommunikation. Hvis du læser eller ser noget, du godt kan lide,
så fortæl det til andre. Undlad at angribe andre deltagere personligt. Undgå fornærmelser, og vær opmærksom på dit tonefald. Ironi og dobbeltydighed fortolkes ofte forkert. Hvis du ønsker at kritisere noget, skal du formulere det høfligt og sagligt.
Respekter andres mening:
Hvis et af dine fotos eller bidrag bliver kritiseret eller vurderet negativt, skal du holde hovedet koldt. Læs stille og roligt bidraget igennem, overvej, om du vil besvare det, og skriv så en saglig kommentar. Bær ikke nag, undlad fornærmelser, og vær i stand til at give en undskyldning.
Vær opmærksom på, at indholdet skal være passende:
Vi vil ikke se racistiske, sexistiske eller andet krænkende indhold.

Hvis du holder dig til disse enkle regler, kan vi skabe et sjovt forum og en spændende konkurrence med en fantastisk udveksling af billeder og meninger. God fornøjelse!

global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description